Skupština VSB 28. januara

Redovna godišnja Skupština Vaterpolo saveza Beograda biće održana u petak, 28. januara 2022. u prostorijama VSB s početkom u 17 časova.

Za Redovnu Godišnju Skupštinu predložen je i usvojen sledeći Dnevni red :

  1. Izbor radnih tela i Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Redovne Godišnje Skupštine održane 28.01.2021

2. Izveštaj o radu u delu programa koji je finansiran sredstvima gradskog budžeta za 2021.godinu

3.Izveštaj o raspoređivanju i utrošku sredstvava gradskog Budžeta za 2021.godinu

4.Predlog programa Saveza za 2022.godinu koji se kandiduje za finansiranje sredstvima gradskog budžeta

5.  Usvajanje Кriterijuma o raspodeli budžetskih sredstava za 2022.godinu za finansiranje klubova

6. Usvajanje izveštaja o radu sportskih stručnjaka angažovanih od strane Vaterpolo saveza Beograda a finasiranih od strane Gradskog sekretarijata ua sport i omladinu

7. Usvajanje izveštaja o kriterijumima i dodeli stipendija za mlade i pespektivne sportiste u 2021. godini

8. Prijem Ženskog vaterpolo udruženja “Partizan“ u članstvo Vaterpolo saveza Beograda
9. Razno